Als mijn huisdier zou kunnen spreken, wat zou het dan zeggen?

Wilt u weten wat er in het hoofd van uw (huis-)dier omgaat? Waarom uw hond of kat opeens niet meer naar u
luistert? En wat de verklaring voor zijn vreemde of agressieve gedrag is? Of misschien maakt u zich zorgen
omdat uw huisdier ziek is en vraagt u zich vertwijfeld af hoe hij of zij zich voelt, wat de laatste gedachten zijn
en wat het beste voor uw dier is. Kortom, situaties waarbij u graag met uw dier zou willen praten.

Kan mijn hond praten?... mijn kat ook?... en mijn konijn dan?

Ja, uw hond kan zeer zeker praten. En niet alleen uw hond of kat, alle dieren kunnen praten. Alleen niet op de wijze
die wij in het dagelijks leven gewend zijn. Niet in de taal zoals u en ik met elkaar communiceren. Dieren onderling spreken hun eigen taal met elkaar. Middels telepathische communicatie kan ik ook met uw (huis-)dier communiceren.

Hoe verloopt een mediation/bemiddeling?

Stap 1

De contacten tussen uw
(huis-)dier en mij verlopen in
eerste instantie via een foto
van het dier. Op deze manier
leer ik het dier kennen en zij
mij. Dit kan zijn op basis van
de door u gestelde vragen,
maar ook zonder deze vragen
krijg ik verrassend veel
informatie telepathisch door.

Stap 2

Alle informatie die het dier mij
geeft, werk ik zo neutraal en
eerlijk mogelijk uit in een
schriftelijk stuk. Hierin staat
onder andere beschreven waar
bepaalde gedragingen vandaan
komen en wat de achter-
liggende gedachtegang is.
Hierdoor kunt u gerichter
trainen of uw eigen handelingen aanpassen
om bepaalde reacties te voorkomen.

Stap 3

Het uitgewerkte stuk over-
handig ik u persoonlijk (mits
dit omgeving Heerhugowaard
is) met daarbij een monde-
linge toelichting. Bij het
huisbezoek kan ik tevens
middels handoplegging voelen
of het dier andere lichamelijke
afwijkingen heeft buiten de
zaken die het reeds zelf heeft
doorgegeven gedurende de
reading. Mocht de afstand te
groot zijn kan dit huisbezoek
vervangen worden door een
telefonisch consult.

Het resultaat is wederzijds begrip en praktische adviezen om de band met uw dier te versterken.

Terug naar boven

Wat kan mijn dier doorgeven?

Uw dier kan van alles doorgeven, iets over de eigen gezondheid, dingen die het wel of niet leuk/lekker vindt, maar
ook over u als verzorger(s). Uw huisdier denkt, voelt en heeft zo zijn eigen mening en visie over vele zaken binnen
uw huiselijke kring. Hij/zij is een onderdeel van het gezin, maar kan niet op hetzelfde niveau communiceren zoals
wij. Tevens is er geregeld sprake van onbegrip, over en weer. Het dier reageert op iets wat zich afspeelt binnen het
gezin, wat binnen zijn maatstaaf gebruikelijk is, terwijl wij mensen hier niet van gediend zijn. Soms gebeuren er ook
dingen in zijn of haar omgeving waar u geen weet van heeft, waardoor het gedrag van uw (huis-)dier van het één op het andere moment kan veranderen. Het kan confronterend zijn, u krijgt als het ware een spiegel voorgehouden.
Toch blijkt uit ervaring dat het heel verhelderend is. Het is zo mooi en waardevol om te weten waar bepaalde gedragingen, die wij vaak als negatief ervaren, vandaan komen bij uw dier. Door de achterliggende gedachtegang te weten, kunt u veel gerichter gaan trainen. Of in andere gevallen uw eigen manieren of handelingen aanpassen om bepaalde reacties te voorkomen. De gedragingen die u ziet van uw dier worden voor u als het ware vertaald.

Terug naar boven

Wanneer animalmediation?

Een mediation is geschikt bij: niet (meer) luisteren, agressief gedrag, alle andere soorten van gedragsproblematiek, ziekte en zeer, herplaatsing van het huisdier of als u gewoon wil weten wat uw (huis-)dier te zeggen heeft.

Uit ervaring weet ik dat een mediation zeer verhelderend werkt en dat hierdoor een basis voor een lange, liefdevolle relatie wordt gelegd. Uw (huis-)dier is tenslotte vaak uw beste vriend en niet voor niets in uw leven gekomen.

Terug naar boven

De kosten?

De kosten van een mediation bedragen € 80,00 (alles inclusief).

Indien u niet woonachtig bent in regio Heerhugowaard, gelden er andere tarieven.
Alles is bespreekbaar, met elkaar komen we tot een plan van aanpak en een prijsafspraak.
Neem gerust contact op middels bovenstaande contactgegevens.

Terug naar boven

Wat heeft uw beste vriend te zeggen? Ik help u graag verder.

Manon Raimond, animalmediator

Voor verdere informatie verwijs ik u naar www.thaleia-healing.nl